Array

Gradina Zmeilor un loc unic in Europa!!

- Advertisement -

Grădina Zmeilor (monument al naturii) este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a III-a IUCN (rezervație naturală de tip geologic și peisagistic), situată în județul Sălaj, pe teritoriul administrativ al comunei Bălan

Aria naturală protejată se află în partea central-estică a județului Sălaj, la 10 km. distanță față de orașul Jibou, în bazinul Almașului, pe teritoriul vestic al satului Gâlgău Almașului, în imediata apropiere a drumului național DN1H care leagă municipiul Zalău de Jibou.

Rezervația naturală Grădina Zmeilor a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate)[3] și se întinde pe o suprafață de 3 hectare.

- Advertisement -

Arealul „Grădina Zmeilor” prezintă o zonă naturală (din Podișul Someșan, subunitate geomorfologică a Depresiunii colinare transilvane), ce cuprinde un ansamblu neregulat de stânci (Fata Cătanii, Zmeul și Zmeoaica, Moșu, Călugării, Căpitanul, Acul Cleopatrei, Soldații, Eva, Dorobanțul, Degețelul, Sfinxul), cu forme bizare (turnuri, ciuperci, ace, abrupturi stâncoase), dispuse la baza dealului „Dumbrava”.

Formațiunile geologice (atribuite perioadei holocenului) alcătuite din gresii (de culoare cenușiu-gălbuie) cu intercalații de microconglomerate, s-au format prin acțiunile repetate ale aerului (îngheț-dezgheț, vânt, temperatură), apei (spălare, șiroire) și a proceselor gravitaționale (prăbușiri, surpări) desfășurate de-a lungul timpului.

În vecinătatea rezervației naturale se află câteva obiective de interes istoric, cultural și turistic (lăcașuri de cult, castele, situri arheologice, zone de agrement); astfel:

Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” din Bălan Cricova, construcție secolul al XVII-lea, monument istoric.
Biserica de lemn „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” din Bălan Josani, construcție 1695, monument istoric.
Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” a fostei mănăstiri Bălan, construcție secolul al XIX-lea, monument istoric.
Biserica de lemn „Sf. Apostoli Petru și Pavel” din Var, construcție secolul al XVIII-lea, monument istoric.
Grădina Botanică a Institutului de Cercetări Biologice din Jibou.
Ansamblul castelului Wesselenyi din Jibou, construcție 1779 – 1810, monument istoric.
Situl arheologic de la Chendrea (așezare atribuită perioadei Neolitic, Cultura Criș).