Array

Amenzile pot fi plătite la jumătate în 15 zile, dar sancțiunile rutiere nu mai pot fi achitate la polițist!

- Advertisement -

Cei care sunt amendați de Poliție pot plăti jumătate din cuantumul acesteia în termen de 15 zile. Prevederea a intrat în vigoare din 24 august, iar termenul anterior era de 48 de ore, adică 2 zile. Atenție, însă, sancțiunile nu mai pot fi achitate polițistului constatator. Concomitent, nu orice amendă va putea fi plătite la “reducere”.

Amenzile pot fi achitate la jumătate după ce Legea 23/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale a fost aprobată în Parlament, în 20 iulie.

Reamintim, cuantumul amenzilor a tot crescut în ultimii ani, ca urmare a creșterii accelerate a salariului minim. Acesta a ajuns 1.900 de lei brut pe lună, astfel că și amenzile rutiere au crescut simțitor.

Astfel, dacă primim o amendă de circulație de 200 de lei, putem plăti 100 de lei în 15 zile. Termenul de 15 zile curge de la data comunicării sau înmânării procesului verbal.

- Advertisement -

Cele 15 zile sunt zile lucrătoare, nu calendaristice.

Ce trebuie să cuprindă procesul verbal
Procesul verbal de constatare a contravenției va cuprinde obligatoriu:

data și locul unde este încheiat;
numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator;
numele, prenumele, domiciliul și codul numeric personal ale contravenientului;
descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;
indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția; indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație;
posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ;
termenul de exercitare a căii de atac și instanța la care se depune plângerea.
Când devine nul
Potrivit noilor modificări, există mai multe condiții prin care procesul verbal devine nul.

Este vorba de:

lipsa numelui și prenumelui agentului constatator;
numele și prenumele contravenientului;
codul numeric personal;
în cazul persoanei juridice, lipsa denumirii și a sediului acesteia, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal.

Nulitatea se constată și din oficiu.

- Advertisement -

Nu orice amendă are „reducere”
Consultantul fiscal Adrian Bența avertizează, însă, că nu orice fel de amendă se poate plăti la jumătate în 15 zile.

Mai exact, se pot plăti la jumătate doar acele sancțiuni pentru care legea prevede expres plata la jumătate. În acest moment, amenzile rutiere sunt cele mai multe. De asemenea, mai beneficiază firmele, care sunt sancționate pe Codul de procedură fiscală.

În schimb, există o serie de amenzi care nu pot fi plătite la jumătate deoarece legea nu prevede.

Este vorba, de exemplu, de sancțiunile date de Fisc pe legea contabilității, de amenzile date de ANPC pe legea privind comerțul ilicit sau de contravențiile la Codul Muncii care sunt constatate de către Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM).

‘Această posibilitate este aplicabilă tuturor contravențiilor pentru care actul normativ ce sancționează contravenția prevede posibilitatea plății minimului de amendă.

Menționez faptul că legea de bază care prevede contravenția poate sau nu să prevadă posibilitatea plății la jumătate din minim.

De exemplu, amenzile la regimul circulației, amenzile prevăzute de Codul de procedură fiscală pot beneficia de aceasta facilitate la plată, însă sunt și alte contravenții, de exemplu contravențiile prevăzute de legea contabilității în care nu se poate aplica plata la jumătate din minim deoarece nu a fost prevăzută chiar în legea ce stabilește contravențiile.

Prin urmare, pentru a putea stabili dacă avem dreptul să plătim jumătate din minimul unei amenzi în 15 zile trebuie să vedem dacă legea ce reglementează respectiva contravenție a permis acest fapt și abia ulterior, în caz afirmativ, putem aplica noua modificare.

- Advertisement -

Prin urmare, nu contează din ce domeniu de activitate este această contravenție, ci doar dacă este prevăzută posibilitatea plății a jumătate din minimul prevăzut de lege’, a declarat Adrian Bența, pentru Libertatea.

Unde se plătesc amenzile
Până la 31 decembrie 2018, amenzile se plătesc ca și până acum, urmând ca de la 1 ianuarie 2019, plățile să se facă într-un cont unic, la Trezorerie. De acolo, Ministerul de Finanțe va redirecționa banii către unitățile administrativ-teritoriale cărora li se cuvin.

Amenzile se pot plăti în acest moment:

la Trezorerie
la unitățile Poștei Române
la sucursalele CEC Bank
prin transfer bancar via internet banking
„Amenzile plătite de persoanele fizice se fac venit la bugetul autorității publice locale unde își are domiciliul contravenientul, iar această situație este specifică amenzilor plătite de persoanele fizice.

Prin urmare, banii trebuie transferați într-un cont al bugetului local unde a avut loc fapta sancționată prin contravenție.

Prin urmare, metodele de plată pot fi diversificate și țin cont de tehnologiile actuale, fie se face plată prin transfer bancar, fie ne deplasăm la o unitate poștală, fie mergem direct la trezoreria unde este arondată unitatea administrativ- teritorială.

Desigur, dacă avem un cont bancar pe care îl putem accesa prin intermediul internetului, putem face plata amenzii din fața laptopului, fiind atenți să nu greșim contul în care transferăm suma de bani.

Probabil cea mai răspândită metodă de a face plata amenzii rămâne în continuare deplasarea la o unitate poștală sau plata prin intermediul unităților CEC Bank.

De la 1 ianuarie 2019, este prevăzută deschiderea unui cont unic, ocazie cu care se va introduce identificarea proceselor verbale de contravenție în funcție de o serie unică.

Practic, plățile de amenzi se vor vira în acest cont unic, iar ulterior Ministerul Finanțelor Publice distribuie amenzile încasate de la persoanele fizice către bugetele locale aferente localităților unde au fost identificate contravențiile.

Practic, până la 31 decembrie 2018, amenzile se achită ca și până acum. De abia de la 1 ianuarie 2019 va fi funcțional acest cont unic’, conchide consultantul Adrian Bența.